Gweithdrefnau Gweithredu Diogel ar gyfer Peiriant Pyllau Cryfder Amlder Uchel

- Jun 06, 2017 -

Yn gyntaf, mae'n rhaid i'r gweithredwyr dirgryniad Peiriant Pilio fod yn gyfarwydd â'r strwythur mecanyddol, perfformiad, hanfodion gweithredu a rhagofalon diogelwch, ar ôl pasio'r prawf a chael tystysgrif, cyn y llawdriniaeth ar wahân.

Yn ail, y gweithredwr yn y llawdriniaeth, rhaid inni ganolbwyntio ar ynni. Ddim â phersonél nad yw'n perthyn nad yw chwerthin, chwarae, trafferth, gweithrediad yn gallu ysmygu a bwyta bwyd.

Yn drydydd, cydymffurfiad llym â dirgryniad y rheoliadau cynnal a chadw peiriannau pilio, yn gwneud gwaith da ar bob lefel o waith cynnal a chadw, er mwyn sicrhau bod peiriant pibell dirgryniad yn aml mewn cyflwr da. A rhoi sylw i ddefnydd rhesymol, y llawdriniaeth gywir.

Yn bedwerydd, dylai'r Peiriant Pilio dirgryniad cyn gweithio, wneud y paratoadau canlynol:

1, i'r staff adeiladu i ddeall yr amodau adeiladu a thasgau, a dylai'r problemau adeiladu a ddarganfuwyd yn y dosbarth hwn roi sylw i faterion.

2, yn ôl y gweithwyr adeiladu sy'n ofynnol gan y grym sioc, addasu'r sefyllfa dirgryniad Peiriant Piling Machine.

3, edrychwch ar y cebl, mae inswleiddio gwifren yn dda. Gwiriwch fod cyswllt y rheolwr yn dda, mae'r ffiniau'n gywir.

4, edrychwch ar y foltedd cyflenwad pŵer yw bodloni'r gofynion.

5, yn ôl y gwaith cynnal a chadw dyddiol y Weinyddiaeth y Weinyddiaeth o iro, cynnal a chadw.

5, peiriant pibell dirgryniad yng ngwaith y rhagofalon diogelwch:

1, gwaith peiriant pibell dirgryniad, rhaid bod rhywun yn gorchymyn. Dylai rheolwyr a gweithredwyr wirio ei gilydd cyn gweithio gyda'i gilydd. Dylai'r gwaith fod yn agos gyda hi.

2, dechrau'r dirgryniad, defnyddio clychau neu ddulliau eraill i anfon signal i hysbysu'r staff cyfagos i adael.

Dylid tynhau 3, Peiriant Pibell dirgryniad a chap pentwr, cap pentwr a cholofn bibell (neu gilfach) i osod fflat, pwyso clym, a dylent bob amser wirio a oes rhydd.

4, dylai dirgryniad y Peiriant Pilio ddechrau o'r ffeil cyflymder isel i gyflymu hyd at gyflymder uchel.

5, dylai Peiriant Pilio dirgryniad yn y gwaith gael ei wylio'n ofalus ar y panel rheoli cyfredol, arwydd foltedd. Os yw sain annormal neu amgylchiadau annormal eraill, dylech stopio arolygiad ar unwaith.

6, yn aml yn edrych ar y tymheredd sy'n dwyn ac mae'r sgriwiau capiau dwyn yn ffenomen rhydd, i wirio'n drylwyr y sgriw cysylltiad haearn cynhwysfawr, er mwyn atal damweiniau.

7, sinc dirgryniad, gwaharddir y golofn (neu'r pentwr) o gwmpas yr orsaf yn llym.

Dylai 8, dirgryniad Peiriant Pilio â dŵr, gwaddodion sugno, fod mewn cysylltiad â'r personél perthnasol, ac yn y gwaith o ofal y ddwy ochr.

9, hyd y llinyn neu'r pentwr a gosod cap pentwr, rhaid i'r staff wisgo gwregysau diogelwch.

10, proses suddo dirgryniad, yn cael ei wahardd yn fanwl ar waith cynnal a chadw mecanyddol, gwaith cynnal a chadw.

6, peiriant pibell dirgryniad i roi'r gorau i weithio, yn cael gwared ar y pŵer, a pheiriannau pilio a moduron ar gyfer archwilio a chynnal a chadw.

7, peiriant pibellio dirgryniad anabl yn y tymor hir, yn cael ei storio yn y storfa, dylai'r modur i wneud gwaith da o amddiffyniad lleithder, rheoli'r offeryn ar y plât, gael ei ddileu yn y ddalfa bocs.


Newyddion cysylltiedig

Cynhyrchion cysylltiedig